Trolldomsprosesser

Søk etter enkeltprosesser

Enkelt søk/Startside

Hvis man søker etter tiltaltes navn, prosessnummer eller registreringsid, bør man velge "Alle" for alle de andre alternativene siden det bare er én prosess for hver av valgmulighetene i hver av disse tre

For årstall kan det lønne seg å søke litt bredt, for eksempel fra 1651 til 1652 i stedetfor bare 1651 i begge årsfeltene fordi det noen steder er registrert tidsspenn som 1651-1653 i databasen, og disse vil ikke bli funnet ved et søk etter Fra år 1650 og Til år 1650. Den tidligst registrerte er fra 1539, den yngste med faksimiler er fra 1747.

Fylke:
Lokalitet:
Prosessnummer:
Registreringsid:
Tiltaltes navn:
År: Fra og med år: Til og med år: