Trolldomsprosesser

Database over norske trolldomssaker bygger på et avskriftsmateriale i Norsk Folkeminnesamling. Samlingen av trolldomssaker ved Folkeminnesamlingen består av avskrifter av et bredt spekter av rettsdokumenter, lensregnskaper, fogde- og stiftamtmannsregnskaper, domkapittelprotokoller etc. - fra 1500-tallet og inn på 1700-tallet. Avskriftsamlingen omfatter ca. 650 av de totalt ca. 900 kjente trolldomssakene fra denne perioden.