Faksimiler av trolldomsprosess

Tiltalte: Klug-Anne År: 1662 Fylke: Rogaland Sted: Stavanger
Kilde: Stavanger r?dstueprotokoll B 1, 1662, fol. 21b-23b, 24b-27b, SASt.
PDF/HTML-dokument

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning

Fullvisning