Svarteboksfaksimile

Faksimiler av: NB Ms.4° 832. For transkripsjon klikk zoom-ikonet oppe til høyre for faksimilen.
Antall sider: 112 Som PDF

Side 1

Side 2

Side 3

Side 4

Side 5

Side 6

Side 7

Side 8

Side 9

Side 10

Side 11

Side 12

Side 13

Side 14

Side 15

Side 16

Side 17

Side 18

Side 19

Side 20

Side 21

Side 22

Side 23

Side 24

Side 25

Side 26

Side 27

Side 28

Side 29

Side 30

Side 31

Side 32

Side 33

Side 34

Side 35

Side 36

Side 37

Side 38

Side 39

Side 40

Side 41

Side 42

Side 43

Side 44

Side 45

Side 46

Side 47

Side 48

Side 49

Side 50

Side 51

Side 52

Side 53

Side 54

Side 55

Side 56

Side 57

Side 58

Side 59

Side 60

Side 61

Side 62

Side 63

Side 64

Side 65

Side 66

Side 67

Side 68

Side 69

Side 70

Side 71

Side 72

Side 73

Side 74

Side 75

Side 76

Side 77

Side 78

Side 79

Side 80

Side 81

Side 82

Side 83

Side 84

Side 85

Side 86

Side 87

Side 88

Side 89

Side 90

Side 91

Side 92

Side 93

Side 94

Side 95

Side 96

Side 97

Side 98

Side 99

Side 100

Side 101

Side 102

Side 103

Side 104

Side 105

Side 106

Side 107

Side 108

Side 109

Side 110

Side 111

Side 112