Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere etter kolonnens innhold.
Reg.nr Arkivnr. Dig.sign Land/Fylke Sted År Eiere Format Kommentarer Reg. hos Bang Transkr./Faksimile
128 Hedmarksmuseet Forsvergelser Svartebokark HM_Forsv_ark Ukjent Jens Jonssen Diverse l?se ark
 •  
 •  
125 Hedmarksmuseet OF 2876 HM_OF_2876 Ukjent 1792 "Ole Henrichsen Sch?yen Boka er gitt som gave til museet av fr?knene Sch?yen." 21 x 17 cm 10 sider. Innbundet bok
 •  
 •  
126 Hedmarksmuseet OF 9025 HM_OF_9025 Hedmark Hamar Vang "Anders Sangen Mikael Johansen P? kartotekskortet st?r to navn oppf?rt: Mikael Johansen, Vang og Anders Sangen, Storhamar." 14 x 22 cm Svarteboksblad.
 •  
 •  
127 Hedmarksmuseet OF 9374 HM_OF_9374 Oppland Sj?rdalen, V?g? "Inger Austrem. Boka er gitt som gave til museet av fru Inger Austrem, Sj?rdalen, V?g?mo 1949" 17 x 21 cm Hefte, 109 sider.
 •  
 •  
129 Hedmarksmuseet Svartebokshefte unr HM_Svb_hft_unr Ukjent 17 x 21 cm
 •  
 •  
9 NB Ms.4? 1819 109345 Ukjent Ca. 1800. Johan Elias Schweigaard Boka har tilh?rt boksamler Johan Elias Schweigaard 15 x 26 cm "Et Udtog af Cypherianus og J?diske Cabal, samt Nec Cromantien, Demonlogien og G?etien..." Paginert 1-69 (p. 55-56 mangler). Se Ohrvik i NFL 165.
 •  
 •  
35 NB Ms.4? 279 124164 Ukjent 1700-tallet Halvor Andersen (1745 ? 1810) 17 x 22 cm "Extract aus dem Cypriano. 1706." Tysk . side 1-18. Avskrift.
 •  
 •  
8 NB Ms.4? 832 124168 Ukjent Ca. 1750 Jens Christian Glad 17 x 21 cm "Cyprianus, den over ald Verden viit ber?mte Sorte Konstner ... Stavanger i Norge Anno 1699." 53 bl. P? f?rste side st?r: "Denne Bog Tilh?rer mig. Jens Christian Glad. Agger?e Fortresse. d. 25. april 1805." Bangs U*. Se Bang 1901, s. XVIII-XX.
 •  
 •  
10 NB Ms.8? 10 124170 Ukjent Ca. 1790 12 x 20 cm "Afl?sning imod Forgi?relse og Trolddoms Besv?relse og Forbandelse ..." En samling av besvergelser og trolldomsr?d. Avskrift ca 1790 etter Ms.4? 832. Enkel innbinding av 7 legg i ulike format. Gjennomg?ende foliert av biblioteket 2010. Jfr. ogs? W. Munthe: Svarteboka. I: Boka om b?ker, I, s. 86ff. Bangs U. Se Bang 1901, s. XVII-XVIII.
 •  
 •  
20 NB Ms.8? 1058 124211 Nordland Leirskar(?) 1700-tallet 21 x 17 cm Blad av en svartebok fra Leirskar(?).
 •  
 •  
33 NB Ms.8? 108 124193 Ukjent 1783 7 x 12 cm Das Haupt-Buch von allen Kunststucken welche man m?chte haben wollen ... Gotenburg 1783." Svartebok. 30 bl. Delvis defekt. Tysk
 •  
 •  
13 NB Ms.8? 120 124213 Buskerud Holmsbo, Hurum Ca. 1780 10 x 16 cm Samling av folkemedisinske oppskrifter og trylleformularer. 44 bl. Bangs b. Se Bang 1901, s. XXVII.
 •  
 •  
21 NB Ms.8? 2062: a 124215 Oppland Vingrom, F?berg 1750-1800 11 x 17 cm 9 beskrevne blader, bl. 7-9 regnskap. To hefter med samme h?nd.
 •  
 •  
22 NB Ms.8? 2062: b 124216 Oppland Vingrom, F?berg 1750-1800 11 x 17 cm "Den anden Del av Cyperiania skrifter..." 8 sammenheftede blader. Bl. 6v-8v regnskap. To hefter med samme h?nd.
 •  
 •  
23 NB Ms.8? 2124 124192 Ukjent 1750-1800 10 x 17 cm 79 bl. Begynnelse og slutt mangler.
 •  
 •  
24 NB Ms.8? 2124: 1 154039 Ukjent 11 x 17 cm 5 l?se blader. Muligens ikke del av hovedmanuskriptet.
 •  
 •  
25 NB Ms.8? 2918 124163 Ukjent Ca. 1800 10 x 17 cm 15 bl.
 •  
 •  
34 NB Ms.8? 3002 124263 Ukjent 1491 ? Jens Brostrup 9 x 14 cm Om p?nitense og skriftem?l. Latinsk tekst. 71 bl. Gammelt pergamentbind, noen blad utrevet. Gjennomg?ende foliert av biblioteket 2010. Bl. 60r med dansk tekst med vedlagt transkripsjon (ufullf?rt) av Carl Richard Unger: Formel for ? se en tyv ("Om tu vilt se hannem ..."). Bl. 71v likeledes dansk tekst med lignende innhold og med samme h?nd, nederst p? siden er ?rstallet 1491. Vedlegg: Notat av Carl Richard Unger: "Jens Brostrup Erkebiskop i Lund (1473-1496)".
 •  
 •  
28 NB Ms.8? 3002 : l 154032 Ukjent Carl Richard Unger 21 x 15 cm 8 l?se vedlegg til Ms.8? 3002. Blant annet transkriberinger og notater av C.R. Unger.
 •  
 •  
26 NB Ms.8? 3136 124191 Danmark K?benhavn 1760 17 x 21 cm "Cyprianus' Trekandt. Ret forklaring holdende inde formaninger og frie Konster Iligemaade Konste bog og Charactererne Datum von Wittenberg 1707." K?benhavn, 2. nov. 1760. 8 bl. i omslag. Skriften sterkt bleket
 •  
 •  
1 NB Ms.8? 3182 124217 ?stfold Borge 1732 Ulrich Christian Heide 10 x 15 cm "Lacker Bog tillige med adskillige Balsomer at Pr?parere saa og Hvorledes mand skal omgaaes med slette farver saavel som adskillige Particularia." 50 bl. Bl. 44-49 ubeskrevne. Bl. 31-37 er en svartebok, dels i sifferskrift med n?kkel til skriften p? bl. 50v. Datert N?ss Gaard 12. mai, med ?rstallet 1632 overstr?ket og erstattet med 1732. Trykt i Arne Bugge Amundsen: Svarteboka fra Borge, Sarpsborg 1987. Bangs ?. Se Bang 1901, s. XXIV-XXVI.
 •  
 •  
27 NB Ms.8? 3186 124212 Vestfold Sande 1750-1800 16 x 20 cm 10 bl. Begynnelse og slutt mangler. P? siste side er "Sandeherred" tilf?yd med blyant. Bangs Z. Se Bang 1901, s. XXIV.
 •  
 •  
32 NB Ms.8? 3725 164430 Telemark Vinje Ca. 1480 Sedez Vinjeboka. Norges eldste svartebok. Originalen eies av Oslo Katedralskole. Trykt i Oskar Garstein 1993: Vinjeboka. Oslo. Bangs S. Se Bang 1901, s. XV-XVI.
 •  
 •  
14 NB Ms.8? 640: a 124194 Hedmark Galgum, Romedal, Stange Ca. 1780 16 x 20 cm "Cypirianus Frikonst udgivet udi aaredt 1719." 10 bl. + 1 bl. fra ca 1830. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs I. Se Bang 1901, s. VIII.
 •  
 •  
15 NB Ms.8? 640: b 124195 Buskerud Eiker 1750-1800 M. A Winsvold Sendt til A. Chr. Bang av l?rer i Sandsv?r M. A Winsvold. 9 x 16 "Et Udtog af Syphrianus og den J?diske Cabal samt Nec: Cromantsien og Deonomonologien og gj?tsien; og Indeholder Mathimatiske Kymmie." 67 bl. Pag. 1-133, men s. 8 mangler. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs NN. Se Bang 1901, s. XI-XIII.
 •  
 •  
7 NB Ms.8? 640: c:1 154050 Buskerud Eiker 1850-?rene Anders Olsen Liverud 11 x 17 cm "Sorte eller Svarte-Bogen Syphrianus Konstbog, blev f?rst funden paa Wittenbergs Accademie det Aar 1529, i en Marmor Steenkiste skreven paa Pergament.". Delvis paginert, 5 legg. Muligens avskrift av Anders Olsen Liverud, se vedlagt brev. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs NN*. Se Bang 1901, s. XIII-XIV (sammen med NB Ms.8? 640: c:2).
 •  
 •  
16 NB Ms.8? 640: c:2 154053 Buskerud Eiker 1850-?rene Anders Olsen Liverud Sendt til A. Chr. Bang av l?rer i Sandsv?r M. A Winsvold. 11 x 17 cm "Den Anden Deel af Cyphriani Skrifter som dog i Almindelighed kaldes Materie Materialika Cympanogerlomiana. Indeholder Mathematiske Chymie." Delvis paginert, 3 legg. Muligens avskrift av Anders Olsen Liverud, se vedlagt brev. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs NN*. Se Bang 1901, s. XIII-XIV (sammen med NB Ms.8? 640: c:1).
 •  
 •  
17 NB Ms.8? 640: d 124197 Oppland Vestre Slidre, Valdres 1776 Even Nilsen Ole Nilsen Simmelinge 11 x 17 cm 27 bl., i uviss rekkef?lge. Et l?st vedlegg. Delvis heftet sammen. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs R. Se Bang 1901, s. XV.
 •  
 •  
18 NB Ms.8? 640: e 124198 Telemark Moland, Fyresdal Ca. 1800 Fru apoteker St?rmer Sendt Bang av fru apoteker St?rmer, datteren til sogneprest Fredeik Carl Mulertz. 9 x 16 cm "Cyprianus Rette Fri Kounster ud Given og Trokt udi Witten Bergh Anno 1509" 34 bl. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs T. Se Bang 1901, s. XVI-XVII.
 •  
 •  
4 NB Ms.8? 640: f 124199 Buskerud Str?ms?, Drammen 1777 Christian Chramer Johanne Lorenzen Sendt Bang av fru Johanne Lorenzen i Drammen. 8 x 11 cm, heftet med skinnbind "Utog af Christian Chramers regne bog pratisk (sic!) at l?re ... Str?ms?e 7. Oct. 1777 Christensen" 8 bl. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs X. Se Bang 1901, s. XXIII.
 •  
 •  
2 NB Ms.8? 640: g 124200 Oppland Ullensaker Ca. 1880 Hildur Borchsenius 26 x 21 cm Opptegnelser etter folkemunne fra Ullensaker. Nedskrevne ca 1880 av Hildur Borchsenius. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs g. Se Bang 1901, s. XXXII.
 •  
 •  
5 NB Ms.8? 640: h 124201 Nordland Beiarn 1869 Jon Anders Graataadal 11 x 17 cm "Djevle Tilbedelse ved L?gn, Gj?gleri, og Troldom." 18 bl. Foliert av biblioteket 2010. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs 1. Se Bang 1901, s. XXXIII- XXXIV.
 •  
 •  
6 NB Ms.8? 640: i 124202 Oppland Kvam i Gudbrandsdalen Ca 1800. Paul Christensen Lillerusten S. E. M. Diesen. Skrevet av Paul Christensen Lillerusten. Sendt Bang av amtsskolebestyrer S. E. M. Diesen. 11 x 17 cm "En Lieden Haand Bog Rigtig Copi Efter Orgialen (sic!) Befunden og Sammen Skreven paa Pergament Anno 1516 den 16de September". 11 bl. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs 2. Se Bang 1901, s. XXXIV.
 •  
 •  
3 NB Ms.8? 640: k 124203 Telemark Kviteseid C.N. Bugge Funnet i t?rnet i Kviteseid kirke under en reparasjon i 1830-?rene, se vedlagte notat av Bang 17 x 21 cm C.N. Bugges avskrift av en svartebok funnet i t?rnet i Kviteseid kirke under en reparasjon i 1830-?rene, se vedlagte notat av Bang. I to deler, muligens av to skrivere: 11 + 2 bl. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Gjennomg?ende foliert av biblioteket 2010. Bangs 3. Se Bang 1901, s. XXXIV-XXXV.
 •  
 •  
29 NB Ms.8? 640: l 124204 Buskerud Soknedalen, Ringerike 1903 E. Viker 14 x 22 cm "Svartebog fra Soknedalen paa Ringerike. Afskrevet 1903 af E. Viker". 22 bl. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang.
 •  
 •  
19 NB Ms.8? 641 124190 Sogn og Fjordane Nordfjordeid Hans Reusch H. Kaldahl Anne Myklebust Erik Myklebust. Kristen Gus Hans Henrik Reusch kj?pte boka av H. Kaldahl i 1909. Kaldahl skal ha f?tt den av Anne Myklebust, som hadde arvet den av sin mann Erik Myklebust. Siste del av boka skal v?re skrevet av kantor Kristen Gus. 11 x 17 cm 45 + 1 bl. Skinnb. Sammensatt av flere enheter skrevet av ulike forfattere. Gjennomg?ende foliert av biblioteket 2010.
 •  
 •  
11 NB Ms.8? 81 113021 Telemark Hauk?s, Tinn. 1650 Nils Nilss?n Lauriz Olufss?n Funnet p? Hauk?s i 1868 Oktav Cyprianus. Se Boka om b?ker I s. 87 (W. Munthe: Svarteboka). Bangs F. Se Bang 1901, s. III-VII.
 •  
 •  
12 NB Ms.8? 83 124210 ?stfold Jel?ya, Rygge 1750-1800 Lensmann R?yen L?st omslag av nyere dato med p?limt lapp: "Fra Lensmand R?yen Rygge (Fundet efter en gml. Mand paa Jel?en.)" 11 x 17 cm Signeformularer, tryller?d, leger?d etc. 12 sammenheftede bl. Bl. 4v inneholder et runealfabet. Se Boka om b?ker I, s. 87f. Bangs G. Se Bang 1901, s. VII.
 •  
 •  
31 NB Ms.fol. 2152 124237 Ukjent 20 x 33 cm Trylleformularer. "At Ulv og Bi?rn ey skal skade dine Creatur." 1 bl.
 •  
 •  
80 NFS H?vard Skirbekk 3, 37. NFS_HSk_3_37 Hedmark Skavhaugen, Elverum Avskrift av svartbokblad. (?Funne millom gamle papir fr? Skavhaugen. Elverum, 1942?).
 •  
 •  
71 NFS J. Skogvold 1, s. 2-4. NFS_JS1_2_4 Oppland Vestre Slidre, Valdres Avskrift av svartebokblad fra Vestre Slidre, 3 sider.
 •  
 •  
61 NFS Joh. Olsen: Svartebok fra B?rum. NFS_JO_SB Akershus B?rum 1700-1750 Christopher ?verland Joh Olsen Fru Hovind Olsen fikk boka omkring 1907 av fru Hovind i B?rum. Hun hadde funnet den i d?dsboet etter sin far, Christopher ?verland, som d?de en gang i 1870-?rene, 80 ?r gammel. 21 x 17 48 sider . Den har muligens v?rt i to bind, men det andre bindet er n? tapt. Innkj?pt i 1927 fra Joh. Olsen.
 •  
 •  
60 NFS Jon Guldal 3: Svartebok fra Ringerike. NFS_JG_3_SR Oppland Ringerike Ca 1800 Jon Guldal Arnt Teserud Guldal fikk boka av Arnt Teseurd 17,5 x 11 cm 20 sider. Inneholder register og 16 sider. Kj?pt og innf?rt i NFS 01.10.1937.
 •  
 •  
134 NFS Kristian ?stberg 2a: Svartebok NFS_Kr_O_2a_Svartebok Hedmark Sol?r Ca 1670 Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891) Oktav Ett svartebokblad med 3 oppskrifter. Har tilh?rt g?rdbruker og landhandler Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891). Trykt i Kristian ?stberg 1925: Svartboka. Oslo.
 •  
 •  
96 NFS Kristian ?stberg 2b: Svartebok NFS_Kr_O_2b_Svartebok Hedmark Sol?r 1750-1780 Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891) Oktav 3 bl, hvorav det er skrevet p? to av dem. Har tilh?rt g?rdbruker og landhandler Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891). Trykt i Kristian ?stberg 1925: Svartboka. Oslo.
 •  
 •  
135 NFS Kristian ?stberg 2c: Svartebok NFS_Kr_O_2c_Svartebok Hedmark Sol?r 1750-1780 Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891) Oktav Et hefte med 17 sider. Skrevet av mint to ulike personer. Har tilh?rt g?rdbruker og landhandler Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891). Trykt i Kristian ?stberg 1925: Svartboka. Oslo.
 •  
 •  
136 NFS Kristian ?stberg 2d: Svartebok NFS_Kr_O_2d_Svartebok Hedmark Sol?r Ca 1800 Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891) Oktav Ett svartebokblad med 3 oppskrifter. Skrevet p? svensk. Har tilh?rt g?rdbruker og landhandler Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891). Trykt i Kristian ?stberg 1925: Svartboka. Oslo.
 •  
 •  
79 NFS Moltke Moe 104 s. 25-31 NFS_MM_104_25_31 Hedmark Trysil 1830-40-?rene A. Krogvig Gitt til Moltke Moe av A. Krogvig, skal ha tilh?rt hans svigerfar. Signeformularer, l?se ark av ulikt format.
 •  
 •  
58 NFS Moltke Moe 106 I NFS_MM_106_I ?stfold Jel?ya 1700-tallet Oppdaget av Dikken Zwilgmeyer i 1893, senere kj?pt og gitt til Universitetet av lensmann K.A. Olsen i Rygge i 1893. Boken har tilh?rt Anders Nilsen Aas som skal ha arvet den etter sin far. Svartebok fra Jel?en.Stammer sannsynligvis fra slutten av 1700-tallet. En del av Moltke Moes samlinger.
 •  
 •  
36 NFS Moltke Moe 106 II NFS_MM_106_II Oppland Fron, Gudbrandsdalen Ca. 1750 Johannes. Skar Notat skrevet av A.Chr. Bang: ?Meddelt mig af Johs. Skar 1881, fundet i Fron (ell. Faaberg?)? 16 x 20 cm 12 bl., 24 sider hvorav 2/3 av det siste bladet mangler. Den originale nummereringen av oppskriftene begynner p? nr. 25 og indikerer at boka mangler flere sider. To typer blekk er brukt (brunt og sort) og f?lges av to typer h?ndskrifter. Boka har sannsynligvis hatt minst to forfattere. Kan v?re en av de to b?kene som Bang mener er avskrifter av svarteboka Cyprianus frikonst fra 1719 som visstnok skal ha g?tt tapt. Bang nevner denne i Kirkehistoriske Smaastykker, Kristiania 1890, s. 324-348. Bangs H. Se Bang 1901, s. VII-VIII.
 •  
 •  
37 NFS Moltke Moe 106 III a NFS_MM_106_IIIa Oppland Gausdal Ca. 1880 Olav Aasmundstad. Innsendt i 1880 til Moltke Moe av l?rer O. Aasmundstad. 17 x 20,5 cm ?Et Udtog af Cyprianus og den J?deske Cabel samt?? H?ndskrevet hefte i kvart med 16 blad, 32 sider. Heftet er en avskrift av en eldre svartebok samt enkelte tilleggsbidrag. Bangs. N*. Se Bang 1901, s. XI.
 •  
 •  
38 NFS Moltke Moe 106 III b NFS_MM_106_IIIb Hedmark Galgum, Romedal Ca. 1780 Olav Aasmundstad Signert siste side: ?Afskrift efter ett skrevet Hefte fundet p? Galgum i Romedal. Febr. 1880, L?rer O. ?smundstad (Solbakken, Gausdal).? Notat tilf?yd av A. Chr. Bang: ?Originalen fra e. 1780 indsendt for et par Aar siden til mig. 10/8 99 Dr. Bang.? 18 x 21cm ?Cyprianus Frikonst udgivet udi ?ret 1719.? H?ndskrevet hefte i kvart med 10 blad, 20 sider. Heftet er en avskrift av en eldre svartebok fra omkring 1780. Avskrift av NB Ms.8? 640: a.
 •  
 •  
39 NFS Moltke Moe 106 III c NFS_MM_106_IIIc Oppland Dovre 1864 "Ole Toftelien Sendt til Moltke Moe, skrevet av Ole Toftelien, Dovre 1864." Kvart "?Cyprianus Frikonst udgivet udi ?ret 1719.? 2 h?ndskrevne blader, 4 sider. Signert ?Ole Toftelien, Dovre.? ?P? siste side er notert: ?Fra Ole Toftelien Dovre 16 de April 1864.? Trykt i Velle Espeland 1974: Svartebok. NFL110. Oslo." Bangs L. Se Bang 1901, s. VIII.
 •  
 •  
40 NFS Moltke Moe 106 III e NFS_MM_106_IIIe Oppland Sk?bu, Kvikne, Nord-Fron, Gudbrandsdalen Ca. 1800 "S. Kongslie, T.T. Risdal Boka er signert p? 5. blad av S. Kongslie. Sendt til Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal)." 17 x 21 cm "?Et udtog af Cyphrianus Og den J?diske Cabel Samt Necenoman tien Og Danomenotegien og G?eteon.? H?ndskrevet hefte i kvart p? 8 blader. Upaginert. Manuskriptet b?rer preg av flittig bruk og er slitt i kantene og delvis l?snet fra heftingen. Bang skriver: ?Manuskriptet er, efter alle Misforstaaelser at d?mme, Afskrift af en ?ldre Original.?" Bangs N. Se Bang 1901, s. X-XI.
 •  
 •  
54 NFS Moltke Moe 106 IV 1 NFS_MM_106_IV1 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1820 T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal, Sk?bu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 12 x 20,5cm 1 blad, inneholder 2 formler. Bangs M. No. 1. Se Bang 1901, s. VIII.
 •  
 •  
56 NFS Moltke Moe 106 IV 10 NFS_MM_106_IV10 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1830 T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal, Sk?bu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 19,5 x 23,5 cm Et blad i stor kvart, skrevet p? 1 side. Bangs M. No. 10. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
47 NFS Moltke Moe 106 IV 11 NFS_MM_106_IV11 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1830 T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal, Sk?bu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 10 x 17cm ?Optengnelse (sic!) Paa adskielige ting?? 2 blader i oktav p? 4 sider hvorav det kun er skrevet p? side 1, 2 og 4. Bangs M. No. 11. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
45 NFS Moltke Moe 106 IV 12 NFS_MM_106_IV12 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1820 "S. K. Kongslie. T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal, Sk?bu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). Side 1 har signaturen S .K. Lie(?)." 20 x 32 cm Et enkeltst?ende blad Bangs M. No 12. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
44 NFS Moltke Moe 106 IV 13 NFS_MM_106_IV13 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1830 "T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal, Sk?bu, Kvikne 31.1.1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). " 11 x 18 cm "H?ndskrevet brettet ark i oktav, 2 blader, 4 sider hvorav det kun er skrevet p? den halve f?rste siden." Bangs M. No 13. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
43 NFS Moltke Moe 106 IV 14 NFS_MM_106_IV14 Oppland ? 1800-tallet? "T.T. Risdal Kan v?re sendt Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal, Sk?bu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal)." 18 x 21,5 cm "H?ndskrevet blad i kvart, 2 sider. ?penbart et blad som er revet ut av et hefte/en bok. Bladet kan muligens h?re til samlingen av fragmenter som A. Chr. Bang kaller M. Mappen inneholder imidlertid flere fragmenter enn Bangs 13 nr. og har sannsynligvis blitt tilf?rt flere oppskrifter. "
 •  
 •  
46 NFS Moltke Moe 106 IV 15 NFS_MM_106_IV15 Oppland ? Gudbrandsdalen ? 1800-tallet? "T.T. Risdal Kan v?re sendt Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal, Sk?bu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal)." 21 x 32cm H?ndskrevet blad i folio, skrevet p? begge sider. Bladet kan h?re til samlingen av fragmenter som Bang kaller M. Mappen inneholder imidlertid flere fragmenter enn Bangs 13 nr. og har sannsynligvis blitt tilf?rt flere oppskrifter.
 •  
 •  
49 NFS Moltke Moe 106 IV 2 NFS_MM_106_IV2 Oppland Gudbrandsdalen 1860 T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal, Sk?bu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 10,5 x 16,5 cm ?Trusel for Sattan.? H?ndskrevet l?st blad i oktav som er brettet, 4 sider. Bangs M. No. 2. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
50 NFS Moltke Moe 106 IV 3 NFS_MM_106_IV3 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1800 T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal, Sk?bu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 11 x 17cm ?Konst Bog.? Lite hefte i oktav, 8 blader, 16 sider samt en liten lapp. Det er kun skrevet p? 4 sider. Bangs M. No. 3. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
51 NFS Moltke Moe 106 IV 4 NFS_MM_106_IV4 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1800 Amund Thorsen Moen Simen Ki?sstelsen Kongslie Er signert b?de av Amund Thorsen Moen og Simen Ki?sstelsen Kongslie 16 x 21cm Lite hefte i kvart p? 8 blader, 16 sider hvorav det er skrevet p? 12 av dem. I tillegg to l?se lapper. Bang daterer oppskriftene til ? v?re fra 1800, 1840 og 1850. Bangs M. No. 4. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
48 NFS Moltke Moe 106 IV 5 NFS_MM_106_IV5 Oppland Fron, Gudbrandsdalen Ca 1800 S. K. Kongslie Ole Tordsen Brandrud ?verst p? siste side er p?f?rt ?Jonnas buge af bonde stand?. Initialene p? blad 5v, indikerer at boka ogs? har v?rt i S. K. Kongslies eie. Blad 4v er signert ?Ole Tordsen Brandrud.? Har sannsynligvis hatt flere eiere og forfattere. 16,5 x 21cm Hefte i kvart p? 6 blader hvorav det er skrevet p? 10 sider. Side 4v er skrevet vertikalt. H?ndskriftet har mest sannsynlig flere forfattere. Blad 4 har en annen papirkvalitet og kan v?re innlemmet p? et senere tidspunkt. Bangs M. No. 5. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
52 NFS Moltke Moe 106 IV 6 NFS_MM_106_IV6 Oppland Gudbrandsdalen 1820? T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal, Sk?bu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 17 x 20,5 cm To sm? blader i kvart, 4 sider hvorav det er skrevet p? 2 sider. Bangs M. No. 6. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
53 NFS Moltke Moe 106 IV 7 NFS_MM_106_IV7 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1830 T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal, Sk?bu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 17 x 20,5 cm To l?se blader, 4 sider. Bangs M. No. 7. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
57 NFS Moltke Moe 106 IV 8 NFS_MM_106_IV8 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1850 T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal, Sk?bu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). Nederst p? siste side er det signert med ?N: Stav Bonde?. 20,5 x 31cm Et blad i folio, 2 sider hvorav en side er p?skrevet. Senere paginering. P? bladets andre side er det p?f?rt: ?Agrippa Caldarie Sypriani Formaning?, sannsynligvis med en annen h?nd. Bangs M. No. 8. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
55 NFS Moltke Moe 106 IV 9 NFS_MM_106_IV9 Oppland Gudbrandsdalen 1800? T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal, Sk?bu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 11 x 16,5 cm To blader, 4 sider, det er skrevet p? de 2 f?rste sidene. Bangs M. No. 9. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
41 NFS Moltke Moe 106 VI a NFS_MM_106_VIa Oppland Ringebu 1750-1800 10,5 x 8 cm ?Svartebok fra Ringebu? H?ndskrevet hefte med pergamentbind, 16 blader.
 •  
 •  
42 NFS Moltke Moe 106 VI b NFS_MM_106_VIb Oppland Fron 1750-1800 "T.T. Risdal Bang opplyser at boka er sendt Moltke Moe av l?rer T.T. Risdal, Sk?bu, Kvikne 1888. " 17,5 x 10,5 cm "H?ndskrevet hefte, 18 blader, ikke komplett." Bangs a. Se Bang 1901, s. XXVII.
 •  
 •  
85 NFS Moltke Moe 106 VI c NFS_MM_106_VIc Buskerud Ringerike Folio Avskrift av svartebok fra Ringerike. 5 blader. Sendt til Moltke Moe i 1885. Bangs C. Se Bang 1901, s. III.
 •  
 •  
86 NFS Moltke Moe 106 VI d NFS_MM_106_VId Buskerud Ringerike Ca 1830 Hans Pedersen Ole D?hli Har tilh?rt Hans Pedersen. Han var opprinnelig fra Gudbrandsdalen, men d?de p? Ringerike i 1849. 17 x 10 cm Lite h?ndskrevet hefte, 7 blader, samt en l?sseddel, sendt til Moltke Moe fra Ole D?hli i 1885. Bangs B. Se Bang 1901, s, II-III.
 •  
 •  
87 NFS Moltke Moe 106 VII a NFS_MM_106_VIIa Oppland Sk?bu, Fron Olav Aasmundstad Kvart Opptegnelser av Olav Aasmundstad, deriblant avskrift fra et svartebokblad. Sendt Moltke Moe i 1880. Bangs K. Se Bang 1901, s. VIII.
 •  
 •  
88 NFS Moltke Moe 106 VII b NFS_MM_106_VIIb Oppland Sk?bu, Fron Olav Aasmundstad Avskrift av svartebokblad av Olav Aasmundstad. 4 blader. Sendt til Moltke Moe.
 •  
 •  
89 NFS Moltke Moe 106 VII c NFS_MM_106_VIIc Ukjent J?rgen Moe Peter Chr. Asbj?rnsen Hefte, 8 blad. Opptegnelser etter J?rgen Moe og Peter Chr. Asbj?rnsen: ?Troldkunster, Signevers.?
 •  
 •  
90 NFS Moltke Moe 106 VII d NFS_MM_106_VIId Hedmark Vang 1887 Johannes Skar Lina Bruun Ett blad. Opptegnelser av b?nner, ?Optegnet af Enkefru Lina Bruun?. Sendt til Moltke Moe fra Johannes Skar i 1887.
 •  
 •  
81 NFS Moltke Moe 106 VII e NFS_MM_106_VIIe Oppland Sk?bu, Fron Ca 1800 T. T. Risdal Sendt til Moltke Moe fra l?rer T. T. Risdal. Tre blader av svartebok fra Sk?bu, Fron (f?rste side er 2 vers av en vise). Bangs d. Se Bang 1901, s. XXVII-XXVIII.
 •  
 •  
91 NFS Moltke Moe 106 VII f NFS_MM_106_VIIf Telemark Sauland 1750-1800 I. B. Kleppen Matthias Kleppen Inneholder brev fra I.B. Kleppen til broren Matthias Kleppen, datert 1796. Flere l?se Svartebokblader og notiser. Sendt til Moltke Moe i 1890. Bangs 4. Se Bang 1901, s. XXXV.
 •  
 •  
92 NFS Moltke Moe 106 VIII a NFS_MM_106_VIIIa Sogn og Fjordane Nordfjord 1862 Jakob Kobberstad Avskrift av svartebokblader fra l?rer Jakob Kobberstad. Fra Storakers samlinger 1862.
 •  
 •  
82 NFS Moltke Moe 37-38, s. 52-56. NFS_MM_37_38_52_56 Oppland ?yer 1800 Avskrift av svartebokblad. I manuskriptet st?r det skrevet: ??yeren d 17e April 1800 MDCCCVIII?
 •  
 •  
59 NFS Moltke Moe 48, 8. NFS_MM_48_8 Akershus Aurskog Anders Heyerdahl Sendt Moltke Moe fra propriet?r Anders Heyerdahl Urskog i 1885 ?En Formaning??, avskrift, 2 s.
 •  
 •  
70 NFS Ola Ryssdal 2, s. 135-230. NFS_OR2_135_230 Sogn og Fjordane Selja, Nordfjord 1830-?rene Avskrift av Svartebok fra Selja, Nordfjord, trolig fra 1830-?rene.
 •  
 •  
72 NFS Reidar Th. Christiansen VII a NFS_RThCh_VIIa Hedmark Stange Avskrift av Svartebok fra Stange.
 •  
 •  
144 NFS Reidar Th. Christiansen VII b NFS_RThCh_VIIb Hedmark Stange Avskrift av Svartebok fra Stange.
 •  
 •  
109 NFS Rikard Berge LXXVI, s 59ff NFS_RB_LXXVI_59ff Ukjent Teodor Thams Aksel Wicklund Har tilh?rt kj?pmann Teodor Thams, Kristiania. Tilh?rer n? (1910) Aksel Wicklund. Avskrift av svartebok. Kopi. Berges avskrift finnes ved Telemark Museum.
 •  
 •  
62 NFS S. Tillier 1, s. 1-54. NFS_ST1_1_54 Sogn og Fjordane ? ?lheim, Sogndal 1813 Sten Pedersen ?lheim Funnet hos Sten Pedersen ?lheim. Boka var stukket opp under neveren p? torvtaket. Avskrift av svartebok i De Heibergske samlinger, Sogn (DHS. 4924). Avskriftene er foretatt av statsveterin?r S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
63 NFS S. Tillier 1, s. 55-62. NFS_ST1_55_62 Sogn og Fjordane Hafslo, Luster 1700-tallet Nils Sterri Kj?pt av Nils Sterri i 1904. Avskrift av Svartebok fra Hafslo (DHS. 2408), fragment. Avskriftene er foretatt av statsveterin?r S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
64 NFS S. Tillier 1, s. 63-71. NFS_ST1_63_71 Sogn og Fjordane Hafslo, Luster 1700-tallet Avskrift av Svartebok fra Hafslo (DHS. 2409), fragment. Avskriftene er foretatt av statsveterin?r S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
65 NFS S. Tillier 1, s. 73-86. NFS_ST1_73_86 Sogn og Fjordane Hafslo, Luster 1700-tallet Avskrift av ?L?se blade fra Svartebok fra Hafslo? (DHS. 2410). Avskriftene er foretatt av statsveterin?r S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
66 NFS S. Tillier 1, s. 87-118. NFS_ST1_87_118 Sogn og Fjordane Balestrand Ca 1800 Anders H. Menes Gitt De Heibergske Samlinger i 1895 av Anders H. Menes Avskrift av ?Trollebog udi Sygdom og N?d? (DHS. 2411). Avskriftene er foretatt av statsveterin?r S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
67 NFS S. Tillier 2, s. 1-22. NFS_ST2_1_22 Sogn og Fjordane Amble, Kaupanger 1810-1825 Jens Stenehjem Tilh?rt halvstudert bondegutt p? Amble, siden eid av Jens Stenehjem som gav den til de Heibergske Samlinger. Avskrift av svarteboka ?Copi av Svartebok paa 14 blade...? (DHS.05614.). Avskriftene er foretatt av statsveterin?r S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
68 NFS S. Tillier 2, s. 23-38. NFS_ST2_23_38 Oppland Kvarberg, V?g?, Gudbrandsdalen Avskrift av Svartebok fra Kvarberg i V?g?. Avskriftene er foretatt av statsveterin?r S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
69 NFS S. Tillier 2, s. 39-55. NFS_ST2_39_55 Oppland Kvarberg, V?g?, Gudbrandsdalen Avskrift av blad fra en trykt svartebok fra g?rden Kvarberg i V?g?. Avskriftene er foretatt av statsveterin?r S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
74 NFS Svartebok fra Aremark. NFS_Sv_Ar ?stfold Aremark Ca 1750 28 bl. og 6 l?se bl., til sammen 62 sider. Kopi. L?nt og kopiert av privat eier i 1972.
 •  
 •  
75 NFS Svartebok fra Stavanger NFS_Sv_Stv Ukjent 1774-1775 Helge V?ringsaasen Oktav 220 sider. Manuskriptet er en avskrift av NB Ms.4? 832, ?Svartebok fra Stavanger? (fr? V?ringsaasen boksamling). Kopi.
 •  
 •  
73 NFS Svartebok fra Valdres NFS_Sv_Va Oppland Valdres Ca 1830 17 x 11 53 sider, manuskriptet er skrevet av flere forfattere. Kopi. L?nt av Valdres Folkemusem i 1961.
 •  
 •  
77 NFS Svartebok fra ?l i Hallingdal. NFS_Sv_Aa_Ha_TS Buskerud ?l i Hallingdal 1843 Maskinskrevet transkripsjon av svartebok fra ?l i Hallingdal; Sefrianus Konstbog. Originalen er datert 1843, og er skrevet i en almanakk sannsynligvis av fransk opprinnelse. Kopi av originalen finnes i NFS Svartebok fra ?l i Hallingdal (registrantnr. 137) (kopi)
 •  
 •  
98 NFS Varia 11, 54 NFS_Varia_11_54 Ukjent O. Brandt L?se blader i ulikt format, deriblant fire l?se lapper fra O. Brandt. Ulike typer formler.
 •  
 •  
99 NFS Varia 13, 62 NFS_Varia_13_62 Vestfold Andebu Arne Gallis Sendt til NFS av mag.art Arne Gallis. Kopi av et svartebokblad funnet p? Bj?rndal i Kodal, Andebu.
 •  
 •  
100 NFS Varia 13, 63 NFS_Varia_13_63 Hedmark Jerstad, S?r-Odal Magne Aurom Sendt til NFS av l?rer Magne Aurom 16 x 10 cm Kopi av Svartebokblad fra Jerstad, S?r-Odal. 8 s. ?Funni p? loftet i Veslestua 1937.? i NFL 48, s. 48. Trykt i NFL 48, s.48-51.
 •  
 •  
101 NFS Varia 13, 64 NFS_Varia_13_64 Ukjent Bent Tunold Kj?pt fra maleren Bent Tunold, Bergen. Et dobbelt svartebokblad, ukjent opprinnelse. 4 s
 •  
 •  
102 NFS Varia 14, 67 NFS_Varia_14_67 Vestfold Str?m Harald Johansen Solgt til NFS i 1941 av Harald Johansen L?se blader i ulikt format, 6 s.
 •  
 •  
103 NFS Varia 16, 76 NFS_Varia_16_76 M?re og Romsdal Tresfjord Jakbob P. ?vstedal Gitt til Tresfjord Museum av Jakob P. ?vstedal. Kopi av to blodstemmeformularer fra Tresfjord. Orig. i Tresfjord Museum.
 •  
 •  
104 NFS Varia 16, 84 NFS_Varia_16_84 Buskerud Hurum Reidar Holtvedt. Sendt NFS av Reidar Holtvedt Svartebokblad fra Hurum, ved Reidar Holtvedt. Kopi.
 •  
 •  
105 NFS Varia 18, 101 NFS_Varia_18_101 Akershus Nes, Romerike Sigrid Thesen Str?m 10 x 16 cm 16 sider. ?Svartebok tilh. Frk. Sigrid Thesen Str?m, Nes, Romerike.? Kopi.
 •  
 •  
106 NFS Varia 19, 109 NFS_Varia_19_109 Akershus Nordli, L?renskog Olav Foss Innlevert i 1954 av Olav Foss, Oslo. Folio Svarteboksformularer, funnet p? g?rden Nordli, L?renskog.
 •  
 •  
107 NFS Varia 19, 111 NFS_Varia_19_111 Nordland Vefsn R. Svare Innlevert i 1954 av R. Svare. Avskrift av svarteboksformular, Vefsn Bygdesamling.
 •  
 •  
108 NFS Varia 8, 36 NFS_Varia_8_36 Nordland Helgeland Johanna Meland Gitt av Johanna Meland. Svartebokblad fra Helgeland. Sv?rt slitt. 8 s.
 •  
 •  
97 NFS Varia 9, 43 NFS_Varia_9_43 Oppland Lom, Gudbrandsdalen Jo Turtum?ydgard Avskrift av svartebokblader, tilh?rende Jo Turtum?ydgard, Lom.
 •  
 •