Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere etter kolonnens innhold.
Reg.nr Arkivnr. Dig.sign Land/Fylke Sted År Eiere Format Kommentarer Reg. hos Bang Transkr./Faksimile
128 Hedmarksmuseet Forsvergelser Svartebokark HM_Forsv_ark Ukjent Jens Jonssen Diverse løse ark
 •  
 •  
125 Hedmarksmuseet OF 2876 HM_OF_2876 Ukjent 1792 "Ole Henrichsen Schøyen Boka er gitt som gave til museet av frøknene Schøyen." 21 x 17 cm 10 sider. Innbundet bok
 •  
 •  
126 Hedmarksmuseet OF 9025 HM_OF_9025 Hedmark Hamar Vang "Anders Sangen Mikael Johansen På kartotekskortet står to navn oppført: Mikael Johansen, Vang og Anders Sangen, Storhamar." 14 x 22 cm Svarteboksblad.
 •  
 •  
127 Hedmarksmuseet OF 9374 HM_OF_9374 Oppland Sjårdalen, Vågå "Inger Austrem. Boka er gitt som gave til museet av fru Inger Austrem, Sjårdalen, Vågåmo 1949" 17 x 21 cm Hefte, 109 sider.
 •  
 •  
129 Hedmarksmuseet Svartebokshefte unr HM_Svb_hft_unr Ukjent 17 x 21 cm
 •  
 •  
9 NB Ms.4° 1819 109345 Ukjent Ca. 1800. Johan Elias Schweigaard Boka har tilhørt boksamler Johan Elias Schweigaard 15 x 26 cm "Et Udtog af Cypherianus og Jødiske Cabal, samt Nec Cromantien, Demonlogien og Gøetien..." Paginert 1-69 (p. 55-56 mangler). Se Ohrvik i NFL 165.
 •  
 •  
35 NB Ms.4° 279 124164 Ukjent 1700-tallet Halvor Andersen (1745 – 1810) 17 x 22 cm "Extract aus dem Cypriano. 1706." Tysk . side 1-18. Avskrift.
 •  
 •  
8 NB Ms.4° 832 124168 Ukjent Ca. 1750 Jens Christian Glad 17 x 21 cm "Cyprianus, den over ald Verden viit berømte Sorte Konstner ... Stavanger i Norge Anno 1699." 53 bl. På første side står: "Denne Bog Tilhører mig. Jens Christian Glad. Aggerøe Fortresse. d. 25. april 1805." Bangs U*. Se Bang 1901, s. XVIII-XX.
 •  
 •  
10 NB Ms.8° 10 124170 Ukjent Ca. 1790 12 x 20 cm "Afløsning imod Forgiørelse og Trolddoms Besværelse og Forbandelse ..." En samling av besvergelser og trolldomsråd. Avskrift ca 1790 etter Ms.4° 832. Enkel innbinding av 7 legg i ulike format. Gjennomgående foliert av biblioteket 2010. Jfr. også W. Munthe: Svarteboka. I: Boka om bøker, I, s. 86ff. Bangs U. Se Bang 1901, s. XVII-XVIII.
 •  
 •  
20 NB Ms.8° 1058 124211 Nordland Leirskar(?) 1700-tallet 21 x 17 cm Blad av en svartebok fra Leirskar(?).
 •  
 •  
33 NB Ms.8° 108 124193 Ukjent 1783 7 x 12 cm Das Haupt-Buch von allen Kunststücken welche man møchte haben wollen ... Gotenburg 1783." Svartebok. 30 bl. Delvis defekt. Tysk
 •  
 •  
13 NB Ms.8° 120 124213 Buskerud Holmsbo, Hurum Ca. 1780 10 x 16 cm Samling av folkemedisinske oppskrifter og trylleformularer. 44 bl. Bangs b. Se Bang 1901, s. XXVII.
 •  
 •  
21 NB Ms.8° 2062: a 124215 Oppland Vingrom, Fåberg 1750-1800 11 x 17 cm 9 beskrevne blader, bl. 7-9 regnskap. To hefter med samme hånd.
 •  
 •  
22 NB Ms.8° 2062: b 124216 Oppland Vingrom, Fåberg 1750-1800 11 x 17 cm "Den anden Del av Cyperiania skrifter..." 8 sammenheftede blader. Bl. 6v-8v regnskap. To hefter med samme hånd.
 •  
 •  
23 NB Ms.8° 2124 124192 Ukjent 1750-1800 10 x 17 cm 79 bl. Begynnelse og slutt mangler.
 •  
 •  
24 NB Ms.8° 2124: 1 154039 Ukjent 11 x 17 cm 5 løse blader. Muligens ikke del av hovedmanuskriptet.
 •  
 •  
25 NB Ms.8° 2918 124163 Ukjent Ca. 1800 10 x 17 cm 15 bl.
 •  
 •  
34 NB Ms.8° 3002 124263 Ukjent 1491 ? Jens Brostrup 9 x 14 cm Om pønitense og skriftemål. Latinsk tekst. 71 bl. Gammelt pergamentbind, noen blad utrevet. Gjennomgående foliert av biblioteket 2010. Bl. 60r med dansk tekst med vedlagt transkripsjon (ufullført) av Carl Richard Unger: Formel for å se en tyv ("Om tu vilt se hannem ..."). Bl. 71v likeledes dansk tekst med lignende innhold og med samme hånd, nederst på siden er årstallet 1491. Vedlegg: Notat av Carl Richard Unger: "Jens Brostrup Erkebiskop i Lund (1473-1496)".
 •  
 •  
28 NB Ms.8° 3002 : l 154032 Ukjent Carl Richard Unger 21 x 15 cm 8 løse vedlegg til Ms.8° 3002. Blant annet transkriberinger og notater av C.R. Unger.
 •  
 •  
26 NB Ms.8° 3136 124191 Danmark København 1760 17 x 21 cm "Cyprianus' Trekandt. Ret forklaring holdende inde formaninger og frie Konster Iligemaade Konste bog og Charactererne Datum von Wittenberg 1707." København, 2. nov. 1760. 8 bl. i omslag. Skriften sterkt bleket
 •  
 •  
1 NB Ms.8° 3182 124217 Østfold Borge 1732 Ulrich Christian Heide 10 x 15 cm "Lacker Bog tillige med adskillige Balsomer at Præparere saa og Hvorledes mand skal omgaaes med slette farver saavel som adskillige Particularia." 50 bl. Bl. 44-49 ubeskrevne. Bl. 31-37 er en svartebok, dels i sifferskrift med nøkkel til skriften på bl. 50v. Datert Næss Gaard 12. mai, med årstallet 1632 overstrøket og erstattet med 1732. Trykt i Arne Bugge Amundsen: Svarteboka fra Borge, Sarpsborg 1987. Bangs Æ. Se Bang 1901, s. XXIV-XXVI.
 •  
 •  
27 NB Ms.8° 3186 124212 Vestfold Sande 1750-1800 16 x 20 cm 10 bl. Begynnelse og slutt mangler. På siste side er "Sandeherred" tilføyd med blyant. Bangs Z. Se Bang 1901, s. XXIV.
 •  
 •  
32 NB Ms.8° 3725 164430 Telemark Vinje Ca. 1480 Sedez Vinjeboka. Norges eldste svartebok. Originalen eies av Oslo Katedralskole. Trykt i Oskar Garstein 1993: Vinjeboka. Oslo. Bangs S. Se Bang 1901, s. XV-XVI.
 •  
 •  
14 NB Ms.8° 640: a 124194 Hedmark Galgum, Romedal, Stange Ca. 1780 16 x 20 cm "Cypirianus Frikonst udgivet udi aaredt 1719." 10 bl. + 1 bl. fra ca 1830. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs I. Se Bang 1901, s. VIII.
 •  
 •  
15 NB Ms.8° 640: b 124195 Buskerud Eiker 1750-1800 M. A Winsvold Sendt til A. Chr. Bang av lærer i Sandsvær M. A Winsvold. 9 x 16 "Et Udtog af Syphrianus og den Jødiske Cabal samt Nec: Cromantsien og Deonomonologien og gjøtsien; og Indeholder Mathimatiske Kymmie." 67 bl. Pag. 1-133, men s. 8 mangler. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs NN. Se Bang 1901, s. XI-XIII.
 •  
 •  
7 NB Ms.8° 640: c:1 154050 Buskerud Eiker 1850-årene Anders Olsen Liverud 11 x 17 cm "Sorte eller Svarte-Bogen Syphrianus Konstbog, blev først funden paa Wittenbergs Accademie det Aar 1529, i en Marmor Steenkiste skreven paa Pergament.". Delvis paginert, 5 legg. Muligens avskrift av Anders Olsen Liverud, se vedlagt brev. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs NN*. Se Bang 1901, s. XIII-XIV (sammen med NB Ms.8° 640: c:2).
 •  
 •  
16 NB Ms.8° 640: c:2 154053 Buskerud Eiker 1850-årene Anders Olsen Liverud Sendt til A. Chr. Bang av lærer i Sandsvær M. A Winsvold. 11 x 17 cm "Den Anden Deel af Cyphriani Skrifter som dog i Almindelighed kaldes Materie Materialika Cympanogerlomiana. Indeholder Mathematiske Chymie." Delvis paginert, 3 legg. Muligens avskrift av Anders Olsen Liverud, se vedlagt brev. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs NN*. Se Bang 1901, s. XIII-XIV (sammen med NB Ms.8° 640: c:1).
 •  
 •  
17 NB Ms.8° 640: d 124197 Oppland Vestre Slidre, Valdres 1776 Even Nilsen Ole Nilsen Simmelinge 11 x 17 cm 27 bl., i uviss rekkefølge. Et løst vedlegg. Delvis heftet sammen. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs R. Se Bang 1901, s. XV.
 •  
 •  
18 NB Ms.8° 640: e 124198 Telemark Moland, Fyresdal Ca. 1800 Fru apoteker Størmer Sendt Bang av fru apoteker Størmer, datteren til sogneprest Fredeik Carl Mülertz. 9 x 16 cm "Cyprianus Rette Fri Kounster ud Given og Trokt udi Witten Bergh Anno 1509" 34 bl. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs T. Se Bang 1901, s. XVI-XVII.
 •  
 •  
4 NB Ms.8° 640: f 124199 Buskerud Strømsø, Drammen 1777 Christian Chramer Johanne Lorenzen Sendt Bang av fru Johanne Lorenzen i Drammen. 8 x 11 cm, heftet med skinnbind "Utog af Christian Chramers regne bog pratisk (sic!) at lære ... Strømsøe 7. Oct. 1777 Christensen" 8 bl. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs X. Se Bang 1901, s. XXIII.
 •  
 •  
2 NB Ms.8° 640: g 124200 Oppland Ullensaker Ca. 1880 Hildur Borchsenius 26 x 21 cm Opptegnelser etter folkemunne fra Ullensaker. Nedskrevne ca 1880 av Hildur Borchsenius. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs g. Se Bang 1901, s. XXXII.
 •  
 •  
5 NB Ms.8° 640: h 124201 Nordland Beiarn 1869 Jon Anders Graataadal 11 x 17 cm "Djevle Tilbedelse ved Løgn, Gjøgleri, og Troldom." 18 bl. Foliert av biblioteket 2010. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs 1. Se Bang 1901, s. XXXIII- XXXIV.
 •  
 •  
6 NB Ms.8° 640: i 124202 Oppland Kvam i Gudbrandsdalen Ca 1800. Paul Christensen Lillerusten S. E. M. Diesen. Skrevet av Paul Christensen Lillerusten. Sendt Bang av amtsskolebestyrer S. E. M. Diesen. 11 x 17 cm "En Lieden Haand Bog Rigtig Copi Efter Orgialen (sic!) Befunden og Sammen Skreven paa Pergament Anno 1516 den 16de September". 11 bl. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Bangs 2. Se Bang 1901, s. XXXIV.
 •  
 •  
3 NB Ms.8° 640: k 124203 Telemark Kviteseid C.N. Bugge Funnet i tårnet i Kviteseid kirke under en reparasjon i 1830-årene, se vedlagte notat av Bang 17 x 21 cm C.N. Bugges avskrift av en svartebok funnet i tårnet i Kviteseid kirke under en reparasjon i 1830-årene, se vedlagte notat av Bang. I to deler, muligens av to skrivere: 11 + 2 bl. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang. Gjennomgående foliert av biblioteket 2010. Bangs 3. Se Bang 1901, s. XXXIV-XXXV.
 •  
 •  
29 NB Ms.8° 640: l 124204 Buskerud Soknedalen, Ringerike 1903 E. Viker 14 x 22 cm "Svartebog fra Soknedalen paa Ringerike. Afskrevet 1903 af E. Viker". 22 bl. Gitt til Universitetsbiblioteket av biskop dr. theol. A. Chr. Bang.
 •  
 •  
19 NB Ms.8° 641 124190 Sogn og Fjordane Nordfjordeid Hans Reusch H. Kaldahl Anne Myklebust Erik Myklebust. Kristen Gus Hans Henrik Reusch kjøpte boka av H. Kaldahl i 1909. Kaldahl skal ha fått den av Anne Myklebust, som hadde arvet den av sin mann Erik Myklebust. Siste del av boka skal være skrevet av kantor Kristen Gus. 11 x 17 cm 45 + 1 bl. Skinnb. Sammensatt av flere enheter skrevet av ulike forfattere. Gjennomgående foliert av biblioteket 2010.
 •  
 •  
11 NB Ms.8° 81 113021 Telemark Haukås, Tinn. 1650 Nils Nilssøn Lauriz Olufssøn Funnet på Haukås i 1868 Oktav Cyprianus. Se Boka om bøker I s. 87 (W. Munthe: Svarteboka). Bangs F. Se Bang 1901, s. III-VII.
 •  
 •  
12 NB Ms.8° 83 124210 Østfold Jeløya, Rygge 1750-1800 Lensmann Røyen Løst omslag av nyere dato med pålimt lapp: "Fra Lensmand Røyen Rygge (Fundet efter en gml. Mand paa Jeløen.)" 11 x 17 cm Signeformularer, trylleråd, legeråd etc. 12 sammenheftede bl. Bl. 4v inneholder et runealfabet. Se Boka om bøker I, s. 87f. Bangs G. Se Bang 1901, s. VII.
 •  
 •  
31 NB Ms.fol. 2152 124237 Ukjent 20 x 33 cm Trylleformularer. "At Ulv og Biørn ey skal skade dine Creatur." 1 bl.
 •  
 •  
80 NFS Håvard Skirbekk 3, 37. NFS_HSk_3_37 Hedmark Skavhaugen, Elverum Avskrift av svartbokblad. (”Funne millom gamle papir frå Skavhaugen. Elverum, 1942”).
 •  
 •  
71 NFS J. Skogvold 1, s. 2-4. NFS_JS1_2_4 Oppland Vestre Slidre, Valdres Avskrift av svartebokblad fra Vestre Slidre, 3 sider.
 •  
 •  
61 NFS Joh. Olsen: Svartebok fra Bærum. NFS_JO_SB Akershus Bærum 1700-1750 Christopher Øverland Joh Olsen Fru Hovind Olsen fikk boka omkring 1907 av fru Hovind i Bærum. Hun hadde funnet den i dødsboet etter sin far, Christopher Øverland, som døde en gang i 1870-årene, 80 år gammel. 21 x 17 48 sider . Den har muligens vært i to bind, men det andre bindet er nå tapt. Innkjøpt i 1927 fra Joh. Olsen.
 •  
 •  
60 NFS Jon Guldal 3: Svartebok fra Ringerike. NFS_JG_3_SR Oppland Ringerike Ca 1800 Jon Guldal Arnt Teserud Guldal fikk boka av Arnt Teseurd 17,5 x 11 cm 20 sider. Inneholder register og 16 sider. Kjøpt og innført i NFS 01.10.1937.
 •  
 •  
134 NFS Kristian Østberg 2a: Svartebok NFS_Kr_O_2a_Svartebok Hedmark Solør Ca 1670 Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891) Oktav Ett svartebokblad med 3 oppskrifter. Har tilhørt gårdbruker og landhandler Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891). Trykt i Kristian Østberg 1925: Svartboka. Oslo.
 •  
 •  
96 NFS Kristian Østberg 2b: Svartebok NFS_Kr_O_2b_Svartebok Hedmark Solør 1750-1780 Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891) Oktav 3 bl, hvorav det er skrevet på to av dem. Har tilhørt gårdbruker og landhandler Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891). Trykt i Kristian Østberg 1925: Svartboka. Oslo.
 •  
 •  
135 NFS Kristian Østberg 2c: Svartebok NFS_Kr_O_2c_Svartebok Hedmark Solør 1750-1780 Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891) Oktav Et hefte med 17 sider. Skrevet av mint to ulike personer. Har tilhørt gårdbruker og landhandler Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891). Trykt i Kristian Østberg 1925: Svartboka. Oslo.
 •  
 •  
136 NFS Kristian Østberg 2d: Svartebok NFS_Kr_O_2d_Svartebok Hedmark Solør Ca 1800 Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891) Oktav Ett svartebokblad med 3 oppskrifter. Skrevet på svensk. Har tilhørt gårdbruker og landhandler Gunder Gulbrandsen Rud (1814-1891). Trykt i Kristian Østberg 1925: Svartboka. Oslo.
 •  
 •  
79 NFS Moltke Moe 104 s. 25-31 NFS_MM_104_25_31 Hedmark Trysil 1830-40-årene A. Krogvig Gitt til Moltke Moe av A. Krogvig, skal ha tilhørt hans svigerfar. Signeformularer, løse ark av ulikt format.
 •  
 •  
58 NFS Moltke Moe 106 I NFS_MM_106_I Østfold Jeløya 1700-tallet Oppdaget av Dikken Zwilgmeyer i 1893, senere kjøpt og gitt til Universitetet av lensmann K.A. Olsen i Rygge i 1893. Boken har tilhørt Anders Nilsen Aas som skal ha arvet den etter sin far. Svartebok fra Jeløen.Stammer sannsynligvis fra slutten av 1700-tallet. En del av Moltke Moes samlinger.
 •  
 •  
36 NFS Moltke Moe 106 II NFS_MM_106_II Oppland Fron, Gudbrandsdalen Ca. 1750 Johannes. Skar Notat skrevet av A.Chr. Bang: ”Meddelt mig af Johs. Skar 1881, fundet i Fron (ell. Faaberg?)” 16 x 20 cm 12 bl., 24 sider hvorav 2/3 av det siste bladet mangler. Den originale nummereringen av oppskriftene begynner på nr. 25 og indikerer at boka mangler flere sider. To typer blekk er brukt (brunt og sort) og følges av to typer håndskrifter. Boka har sannsynligvis hatt minst to forfattere. Kan være en av de to bøkene som Bang mener er avskrifter av svarteboka Cyprianus frikonst fra 1719 som visstnok skal ha gått tapt. Bang nevner denne i Kirkehistoriske Smaastykker, Kristiania 1890, s. 324-348. Bangs H. Se Bang 1901, s. VII-VIII.
 •  
 •  
37 NFS Moltke Moe 106 III a NFS_MM_106_IIIa Oppland Gausdal Ca. 1880 Olav Aasmundstad. Innsendt i 1880 til Moltke Moe av lærer O. Aasmundstad. 17 x 20,5 cm ”Et Udtog af Cyprianus og den Jødeske Cabel samt…” Håndskrevet hefte i kvart med 16 blad, 32 sider. Heftet er en avskrift av en eldre svartebok samt enkelte tilleggsbidrag. Bangs. N*. Se Bang 1901, s. XI.
 •  
 •  
38 NFS Moltke Moe 106 III b NFS_MM_106_IIIb Hedmark Galgum, Romedal Ca. 1780 Olav Aasmundstad Signert siste side: ”Afskrift efter ett skrevet Hefte fundet på Galgum i Romedal. Febr. 1880, Lærer O. Åsmundstad (Solbakken, Gausdal).” Notat tilføyd av A. Chr. Bang: ”Originalen fra e. 1780 indsendt for et par Aar siden til mig. 10/8 99 Dr. Bang.” 18 x 21cm ”Cyprianus Frikonst udgivet udi Året 1719.” Håndskrevet hefte i kvart med 10 blad, 20 sider. Heftet er en avskrift av en eldre svartebok fra omkring 1780. Avskrift av NB Ms.8° 640: a.
 •  
 •  
39 NFS Moltke Moe 106 III c NFS_MM_106_IIIc Oppland Dovre 1864 "Ole Toftelien Sendt til Moltke Moe, skrevet av Ole Toftelien, Dovre 1864." Kvart "”Cyprianus Frikonst udgivet udi Året 1719.” 2 håndskrevne blader, 4 sider. Signert ”Ole Toftelien, Dovre.” ¨På siste side er notert: ”Fra Ole Toftelien Dovre 16 de April 1864.” Trykt i Velle Espeland 1974: Svartebok. NFL110. Oslo." Bangs L. Se Bang 1901, s. VIII.
 •  
 •  
40 NFS Moltke Moe 106 III e NFS_MM_106_IIIe Oppland Skåbu, Kvikne, Nord-Fron, Gudbrandsdalen Ca. 1800 "S. Kongslie, T.T. Risdal Boka er signert på 5. blad av S. Kongslie. Sendt til Moltke Moe av lærer T.T. Risdal (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal)." 17 x 21 cm "”Et udtog af Cyphrianus Og den Jødiske Cabel Samt Necenoman tien Og Danomenotegien og Gøeteon.” Håndskrevet hefte i kvart på 8 blader. Upaginert. Manuskriptet bærer preg av flittig bruk og er slitt i kantene og delvis løsnet fra heftingen. Bang skriver: ”Manuskriptet er, efter alle Misforstaaelser at dømme, Afskrift af en ældre Original.”" Bangs N. Se Bang 1901, s. X-XI.
 •  
 •  
54 NFS Moltke Moe 106 IV 1 NFS_MM_106_IV1 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1820 T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av lærer T.T. Risdal, Skåbu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 12 x 20,5cm 1 blad, inneholder 2 formler. Bangs M. No. 1. Se Bang 1901, s. VIII.
 •  
 •  
56 NFS Moltke Moe 106 IV 10 NFS_MM_106_IV10 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1830 T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av lærer T.T. Risdal, Skåbu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 19,5 x 23,5 cm Et blad i stor kvart, skrevet på 1 side. Bangs M. No. 10. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
47 NFS Moltke Moe 106 IV 11 NFS_MM_106_IV11 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1830 T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av lærer T.T. Risdal, Skåbu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 10 x 17cm ”Optengnelse (sic!) Paa adskielige ting…” 2 blader i oktav på 4 sider hvorav det kun er skrevet på side 1, 2 og 4. Bangs M. No. 11. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
45 NFS Moltke Moe 106 IV 12 NFS_MM_106_IV12 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1820 "S. K. Kongslie. T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av lærer T.T. Risdal, Skåbu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). Side 1 har signaturen S .K. Lie(?)." 20 x 32 cm Et enkeltstående blad Bangs M. No 12. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
44 NFS Moltke Moe 106 IV 13 NFS_MM_106_IV13 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1830 "T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av lærer T.T. Risdal, Skåbu, Kvikne 31.1.1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). " 11 x 18 cm "Håndskrevet brettet ark i oktav, 2 blader, 4 sider hvorav det kun er skrevet på den halve første siden." Bangs M. No 13. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
43 NFS Moltke Moe 106 IV 14 NFS_MM_106_IV14 Oppland ? 1800-tallet? "T.T. Risdal Kan være sendt Moltke Moe av lærer T.T. Risdal, Skåbu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal)." 18 x 21,5 cm "Håndskrevet blad i kvart, 2 sider. Åpenbart et blad som er revet ut av et hefte/en bok. Bladet kan muligens høre til samlingen av fragmenter som A. Chr. Bang kaller M. Mappen inneholder imidlertid flere fragmenter enn Bangs 13 nr. og har sannsynligvis blitt tilført flere oppskrifter. "
 •  
 •  
46 NFS Moltke Moe 106 IV 15 NFS_MM_106_IV15 Oppland ? Gudbrandsdalen ? 1800-tallet? "T.T. Risdal Kan være sendt Moltke Moe av lærer T.T. Risdal, Skåbu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal)." 21 x 32cm Håndskrevet blad i folio, skrevet på begge sider. Bladet kan høre til samlingen av fragmenter som Bang kaller M. Mappen inneholder imidlertid flere fragmenter enn Bangs 13 nr. og har sannsynligvis blitt tilført flere oppskrifter.
 •  
 •  
49 NFS Moltke Moe 106 IV 2 NFS_MM_106_IV2 Oppland Gudbrandsdalen 1860 T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av lærer T.T. Risdal, Skåbu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 10,5 x 16,5 cm ”Trusel for Sattan.” Håndskrevet løst blad i oktav som er brettet, 4 sider. Bangs M. No. 2. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
50 NFS Moltke Moe 106 IV 3 NFS_MM_106_IV3 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1800 T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av lærer T.T. Risdal, Skåbu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 11 x 17cm ”Konst Bog.” Lite hefte i oktav, 8 blader, 16 sider samt en liten lapp. Det er kun skrevet på 4 sider. Bangs M. No. 3. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
51 NFS Moltke Moe 106 IV 4 NFS_MM_106_IV4 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1800 Amund Thorsen Moen Simen Kiøsstelsen Kongslie Er signert både av Amund Thorsen Moen og Simen Kiøsstelsen Kongslie 16 x 21cm Lite hefte i kvart på 8 blader, 16 sider hvorav det er skrevet på 12 av dem. I tillegg to løse lapper. Bang daterer oppskriftene til å være fra 1800, 1840 og 1850. Bangs M. No. 4. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
48 NFS Moltke Moe 106 IV 5 NFS_MM_106_IV5 Oppland Fron, Gudbrandsdalen Ca 1800 S. K. Kongslie Ole Tordsen Brandrud Øverst på siste side er påført ”Jonnas buge af bonde stand”. Initialene på blad 5v, indikerer at boka også har vært i S. K. Kongslies eie. Blad 4v er signert ”Ole Tordsen Brandrud.” Har sannsynligvis hatt flere eiere og forfattere. 16,5 x 21cm Hefte i kvart på 6 blader hvorav det er skrevet på 10 sider. Side 4v er skrevet vertikalt. Håndskriftet har mest sannsynlig flere forfattere. Blad 4 har en annen papirkvalitet og kan være innlemmet på et senere tidspunkt. Bangs M. No. 5. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
52 NFS Moltke Moe 106 IV 6 NFS_MM_106_IV6 Oppland Gudbrandsdalen 1820? T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av lærer T.T. Risdal, Skåbu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 17 x 20,5 cm To små blader i kvart, 4 sider hvorav det er skrevet på 2 sider. Bangs M. No. 6. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
53 NFS Moltke Moe 106 IV 7 NFS_MM_106_IV7 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1830 T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av lærer T.T. Risdal, Skåbu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 17 x 20,5 cm To løse blader, 4 sider. Bangs M. No. 7. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
57 NFS Moltke Moe 106 IV 8 NFS_MM_106_IV8 Oppland Gudbrandsdalen Ca 1850 T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av lærer T.T. Risdal, Skåbu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). Nederst på siste side er det signert med ”N: Stav Bonde”. 20,5 x 31cm Et blad i folio, 2 sider hvorav en side er påskrevet. Senere paginering. På bladets andre side er det påført: ”Agrippa Caldarie Sypriani Formaning”, sannsynligvis med en annen hånd. Bangs M. No. 8. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
55 NFS Moltke Moe 106 IV 9 NFS_MM_106_IV9 Oppland Gudbrandsdalen 1800? T.T. Risdal Er sendt Moltke Moe av lærer T.T. Risdal, Skåbu, Kvikne 31.1. 1888 (etter vedlagt brev til Moe fra Risdal). 11 x 16,5 cm To blader, 4 sider, det er skrevet på de 2 første sidene. Bangs M. No. 9. Se Bang 1901, s. IX.
 •  
 •  
41 NFS Moltke Moe 106 VI a NFS_MM_106_VIa Oppland Ringebu 1750-1800 10,5 x 8 cm ”Svartebok fra Ringebu” Håndskrevet hefte med pergamentbind, 16 blader.
 •  
 •  
42 NFS Moltke Moe 106 VI b NFS_MM_106_VIb Oppland Fron 1750-1800 "T.T. Risdal Bang opplyser at boka er sendt Moltke Moe av lærer T.T. Risdal, Skåbu, Kvikne 1888. " 17,5 x 10,5 cm "Håndskrevet hefte, 18 blader, ikke komplett." Bangs a. Se Bang 1901, s. XXVII.
 •  
 •  
85 NFS Moltke Moe 106 VI c NFS_MM_106_VIc Buskerud Ringerike Folio Avskrift av svartebok fra Ringerike. 5 blader. Sendt til Moltke Moe i 1885. Bangs C. Se Bang 1901, s. III.
 •  
 •  
86 NFS Moltke Moe 106 VI d NFS_MM_106_VId Buskerud Ringerike Ca 1830 Hans Pedersen Ole Dæhli Har tilhørt Hans Pedersen. Han var opprinnelig fra Gudbrandsdalen, men døde på Ringerike i 1849. 17 x 10 cm Lite håndskrevet hefte, 7 blader, samt en løsseddel, sendt til Moltke Moe fra Ole Dæhli i 1885. Bangs B. Se Bang 1901, s, II-III.
 •  
 •  
87 NFS Moltke Moe 106 VII a NFS_MM_106_VIIa Oppland Skåbu, Fron Olav Aasmundstad Kvart Opptegnelser av Olav Aasmundstad, deriblant avskrift fra et svartebokblad. Sendt Moltke Moe i 1880. Bangs K. Se Bang 1901, s. VIII.
 •  
 •  
88 NFS Moltke Moe 106 VII b NFS_MM_106_VIIb Oppland Skåbu, Fron Olav Aasmundstad Avskrift av svartebokblad av Olav Aasmundstad. 4 blader. Sendt til Moltke Moe.
 •  
 •  
89 NFS Moltke Moe 106 VII c NFS_MM_106_VIIc Ukjent Jørgen Moe Peter Chr. Asbjørnsen Hefte, 8 blad. Opptegnelser etter Jørgen Moe og Peter Chr. Asbjørnsen: ”Troldkunster, Signevers.”
 •  
 •  
90 NFS Moltke Moe 106 VII d NFS_MM_106_VIId Hedmark Vang 1887 Johannes Skar Lina Bruun Ett blad. Opptegnelser av bønner, ”Optegnet af Enkefru Lina Bruun”. Sendt til Moltke Moe fra Johannes Skar i 1887.
 •  
 •  
81 NFS Moltke Moe 106 VII e NFS_MM_106_VIIe Oppland Skåbu, Fron Ca 1800 T. T. Risdal Sendt til Moltke Moe fra lærer T. T. Risdal. Tre blader av svartebok fra Skåbu, Fron (første side er 2 vers av en vise). Bangs d. Se Bang 1901, s. XXVII-XXVIII.
 •  
 •  
91 NFS Moltke Moe 106 VII f NFS_MM_106_VIIf Telemark Sauland 1750-1800 I. B. Kleppen Matthias Kleppen Inneholder brev fra I.B. Kleppen til broren Matthias Kleppen, datert 1796. Flere løse Svartebokblader og notiser. Sendt til Moltke Moe i 1890. Bangs 4. Se Bang 1901, s. XXXV.
 •  
 •  
92 NFS Moltke Moe 106 VIII a NFS_MM_106_VIIIa Sogn og Fjordane Nordfjord 1862 Jakob Kobberstad Avskrift av svartebokblader fra lærer Jakob Kobberstad. Fra Storakers samlinger 1862.
 •  
 •  
82 NFS Moltke Moe 37-38, s. 52-56. NFS_MM_37_38_52_56 Oppland Øyer 1800 Avskrift av svartebokblad. I manuskriptet står det skrevet: ”Øyeren d 17e April 1800 MDCCCVIII”
 •  
 •  
59 NFS Moltke Moe 48, 8. NFS_MM_48_8 Akershus Aurskog Anders Heyerdahl Sendt Moltke Moe fra proprietær Anders Heyerdahl Urskog i 1885 ”En Formaning…”, avskrift, 2 s.
 •  
 •  
70 NFS Ola Ryssdal 2, s. 135-230. NFS_OR2_135_230 Sogn og Fjordane Selja, Nordfjord 1830-årene Avskrift av Svartebok fra Selja, Nordfjord, trolig fra 1830-årene.
 •  
 •  
72 NFS Reidar Th. Christiansen VII a NFS_RThCh_VIIa Hedmark Stange Avskrift av Svartebok fra Stange.
 •  
 •  
144 NFS Reidar Th. Christiansen VII b NFS_RThCh_VIIb Hedmark Stange Avskrift av Svartebok fra Stange.
 •  
 •  
109 NFS Rikard Berge LXXVI, s 59ff NFS_RB_LXXVI_59ff Ukjent Teodor Thams Aksel Wicklund Har tilhørt kjøpmann Teodor Thams, Kristiania. Tilhører nå (1910) Aksel Wicklund. Avskrift av svartebok. Kopi. Berges avskrift finnes ved Telemark Museum.
 •  
 •  
62 NFS S. Tillier 1, s. 1-54. NFS_ST1_1_54 Sogn og Fjordane ? Ølheim, Sogndal 1813 Sten Pedersen Ølheim Funnet hos Sten Pedersen Ølheim. Boka var stukket opp under neveren på torvtaket. Avskrift av svartebok i De Heibergske samlinger, Sogn (DHS. 4924). Avskriftene er foretatt av statsveterinær S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
63 NFS S. Tillier 1, s. 55-62. NFS_ST1_55_62 Sogn og Fjordane Hafslo, Luster 1700-tallet Nils Sterri Kjøpt av Nils Sterri i 1904. Avskrift av Svartebok fra Hafslo (DHS. 2408), fragment. Avskriftene er foretatt av statsveterinær S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
64 NFS S. Tillier 1, s. 63-71. NFS_ST1_63_71 Sogn og Fjordane Hafslo, Luster 1700-tallet Avskrift av Svartebok fra Hafslo (DHS. 2409), fragment. Avskriftene er foretatt av statsveterinær S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
65 NFS S. Tillier 1, s. 73-86. NFS_ST1_73_86 Sogn og Fjordane Hafslo, Luster 1700-tallet Avskrift av ”Løse blade fra Svartebok fra Hafslo” (DHS. 2410). Avskriftene er foretatt av statsveterinær S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
66 NFS S. Tillier 1, s. 87-118. NFS_ST1_87_118 Sogn og Fjordane Balestrand Ca 1800 Anders H. Menes Gitt De Heibergske Samlinger i 1895 av Anders H. Menes Avskrift av ”Trollebog udi Sygdom og Nød” (DHS. 2411). Avskriftene er foretatt av statsveterinær S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
67 NFS S. Tillier 2, s. 1-22. NFS_ST2_1_22 Sogn og Fjordane Amble, Kaupanger 1810-1825 Jens Stenehjem Tilhørt halvstudert bondegutt på Amble, siden eid av Jens Stenehjem som gav den til de Heibergske Samlinger. Avskrift av svarteboka “Copi av Svartebok paa 14 blade...” (DHS.05614.). Avskriftene er foretatt av statsveterinær S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
68 NFS S. Tillier 2, s. 23-38. NFS_ST2_23_38 Oppland Kvarberg, Vågå, Gudbrandsdalen Avskrift av Svartebok fra Kvarberg i Vågå. Avskriftene er foretatt av statsveterinær S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
69 NFS S. Tillier 2, s. 39-55. NFS_ST2_39_55 Oppland Kvarberg, Vågå, Gudbrandsdalen Avskrift av blad fra en trykt svartebok fra gården Kvarberg i Vågå. Avskriftene er foretatt av statsveterinær S. Tillier og inneholder en del kommentarer/merknader og henvisninger/referanser til Anton Chr. Bangs: Norske Hexeformularer og Magiske Opskrifter. Kristiania 1901-1902.
 •  
 •  
74 NFS Svartebok fra Aremark. NFS_Sv_Ar Østfold Aremark Ca 1750 28 bl. og 6 løse bl., til sammen 62 sider. Kopi. Lånt og kopiert av privat eier i 1972.
 •  
 •  
75 NFS Svartebok fra Stavanger NFS_Sv_Stv Ukjent 1774-1775 Helge Væringsaasen Oktav 220 sider. Manuskriptet er en avskrift av NB Ms.4° 832, ”Svartebok fra Stavanger” (frå Væringsaasen boksamling). Kopi.
 •  
 •  
73 NFS Svartebok fra Valdres NFS_Sv_Va Oppland Valdres Ca 1830 17 x 11 53 sider, manuskriptet er skrevet av flere forfattere. Kopi. Lånt av Valdres Folkemusem i 1961.
 •  
 •  
77 NFS Svartebok fra Ål i Hallingdal. NFS_Sv_Aa_Ha_TS Buskerud Ål i Hallingdal 1843 Maskinskrevet transkripsjon av svartebok fra Ål i Hallingdal; Sefrianus Konstbog. Originalen er datert 1843, og er skrevet i en almanakk sannsynligvis av fransk opprinnelse. Kopi av originalen finnes i NFS Svartebok fra Ål i Hallingdal (registrantnr. 137) (kopi)
 •  
 •  
98 NFS Varia 11, 54 NFS_Varia_11_54 Ukjent O. Brandt Løse blader i ulikt format, deriblant fire løse lapper fra O. Brandt. Ulike typer formler.
 •  
 •  
99 NFS Varia 13, 62 NFS_Varia_13_62 Vestfold Andebu Arne Gallis Sendt til NFS av mag.art Arne Gallis. Kopi av et svartebokblad funnet på Bjørndal i Kodal, Andebu.
 •  
 •  
100 NFS Varia 13, 63 NFS_Varia_13_63 Hedmark Jerstad, Sør-Odal Magne Aurom Sendt til NFS av lærer Magne Aurom 16 x 10 cm Kopi av Svartebokblad fra Jerstad, Sør-Odal. 8 s. ”Funni på loftet i Veslestua 1937.” i NFL 48, s. 48. Trykt i NFL 48, s.48-51.
 •  
 •  
101 NFS Varia 13, 64 NFS_Varia_13_64 Ukjent Bent Tunold Kjøpt fra maleren Bent Tunold, Bergen. Et dobbelt svartebokblad, ukjent opprinnelse. 4 s
 •  
 •  
102 NFS Varia 14, 67 NFS_Varia_14_67 Vestfold Strøm Harald Johansen Solgt til NFS i 1941 av Harald Johansen Løse blader i ulikt format, 6 s.
 •  
 •  
103 NFS Varia 16, 76 NFS_Varia_16_76 Møre og Romsdal Tresfjord Jakbob P. Øvstedal Gitt til Tresfjord Museum av Jakob P. Øvstedal. Kopi av to blodstemmeformularer fra Tresfjord. Orig. i Tresfjord Museum.
 •  
 •  
104 NFS Varia 16, 84 NFS_Varia_16_84 Buskerud Hurum Reidar Holtvedt. Sendt NFS av Reidar Holtvedt Svartebokblad fra Hurum, ved Reidar Holtvedt. Kopi.
 •  
 •  
105 NFS Varia 18, 101 NFS_Varia_18_101 Akershus Nes, Romerike Sigrid Thesen Strøm 10 x 16 cm 16 sider. ”Svartebok tilh. Frk. Sigrid Thesen Strøm, Nes, Romerike.” Kopi.
 •  
 •  
106 NFS Varia 19, 109 NFS_Varia_19_109 Akershus Nordli, Lørenskog Olav Foss Innlevert i 1954 av Olav Foss, Oslo. Folio Svarteboksformularer, funnet på gården Nordli, Lørenskog.
 •  
 •  
107 NFS Varia 19, 111 NFS_Varia_19_111 Nordland Vefsn R. Svare Innlevert i 1954 av R. Svare. Avskrift av svarteboksformular, Vefsn Bygdesamling.
 •  
 •  
108 NFS Varia 8, 36 NFS_Varia_8_36 Nordland Helgeland Johanna Meland Gitt av Johanna Meland. Svartebokblad fra Helgeland. Svært slitt. 8 s.
 •  
 •  
97 NFS Varia 9, 43 NFS_Varia_9_43 Oppland Lom, Gudbrandsdalen Jo Turtumøydgard Avskrift av svartebokblader, tilhørende Jo Turtumøydgard, Lom.
 •  
 •