Svartebøker

Databasen over norske svartebøker inneholder i overkant av 100 manuskripter. Manuskriptene er indekser slik at det er mulig å søke i materialet. 44 av manuskriptene er transkribert i sin helhet.

Databasen er utviklet på IKOS, UiO. Samarbeidspartnere har vært Nasjonalbiblioteket, Oslo Katedralskole og Hedmarksmuseet.

Søk