Trolldomssagn

Databasen over trolldomssagn inneholder sagn og sagnnotiser fra hele landet. Tekstkorpuset ble i sin tid ordnet av Svale Solheim i forbindelse med et planlagt bokprosjekt om trolldom i Norge. Boka ble det dessverre ikke noe av, men sagnene foreligger som en velordnet samling. Sagnene gir et godt innblikk i trolldomsforestillinger i Norge på 1800-tallet og det tidlige 1900-tallet.

Søk