Trolldomsarkivet

Trolldomsarkivet er en samling av tre typer kilder; svartebøker, prosessmateriale og trolldomssagn. Dette digitalarkivet gir innblikk i ulike sider ved trolldomstro og trolldomspraksis gjennom en periode på nesten 500 år, fra omkring 1480 til mellomkrigstiden. Hver av kildekategoriene kan studeres for seg. Men trolldomsarkivet legger også til rette for studier av trolldom på tvers av kildekategorier.